Akademický malíř Karel Hojden

Na stránkách si můžete prohlédnout část z díla Karla Hojdena. Nelze zveřejnit vše. Jeho dílo je velmi rozsáhlé a byť existuje několik seznamů, neexisuje takový, který by bylo možno označit jako úplný a spolehlivý. Např. jeho ilustracím se systematicky nevěnoval nikdo a tyto lze nalézt i jako naprosto neznámé v řadě dobových tisků ať knih, nebo regionálních časopisů. Odhadem možno uvést, že rozsah prací více než pravděpodobně přesáhnul číslo 1500.

Neznáme podobu velké části jeho děl a často pouze víme, že v čase existovala. Proto i tyto stránky lze brát pouze jako ukázku, průřez dílem Karla Hojdena.

 

Přijměte tedy pozvání a vstupte do galerie Karla Hojdena